,

Антон Семенович Макаренко
(1888-1939)

 

Русская версия                                                ДАТИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТI                                                    English version

1888 р., 1 (13) березня

А.С.Макаренко народився в м. Білопілля Сумського повіту Харківської губернії в родині робітника, старшого маляра Білопільського залізничного депо Харківської залізниці. Батько – Семен Григорович, мати - Тетяна Михайлівна, уроджена Дергачова.

1895 р.

Cемирічного Антона віддають в двокласне початкове училище.

1901 р., січень

Сім'я Макаренко переїздить до м. Крюкова і Антон стає учнем Кременчуцького чотирикласного міського училища.

1904 р., червень

Закінчив на "відмінно" міське чотирикласне училище (за положенням 1872 р., це було училище з 6-річним курсом навчання) у м. Кременчуці Полтавської губернії.

1904 р., серпень

А.С.Макаренко стає слухачем однорічних педагогічних курсів при Кременчуцькому міському училищі, що мали на меті підготовку викладачів початкової школи.

1905 р., серпень

Закінчив однорічні педагогічні курси (при названому вище училищі) і отримав звання народного вчителя, що дає право викладати в початковій школі.

З 1 вересня 1905 р. по 24 вересня 1911 р.

А.С.Макаренко працює вчителем російської мови, малювання і креслення двокласного залізничного училища Міністерства народної освіти у посаді Крюків (на Дніпрі).

1905 р.

А.С.Макаренко бере активну участь в організації з'їзду вчителів Південної залізниці, виступає з промовою на з'їзді, бере участь у складанні резолюцій до основних доповідей.

З 25 вересня 1911 р. по 4 жовтня 1914 р.

А.С.Макаренко вчителює в двокласному залізничному училищі Міністерства народної освіти на станції Долинська Південної залізниці Херсонської губернії.

1914 р., 1 серпня

Вступив до Полтавського учительського інституту.

1914 р.

А.С.Макаренко написав своє перше оповідання «Дурний день» і відправив його О.М.Горькому.

1916 р., 20 вересня

Призваний на військову службу.

1917 р., 19 березня

Демобілізований з армії через слабкість зору.

1917 р., 15 червня

Закінчує Полтавський учительський інститут із золотою медаллю, і стає вчителем Полтавського Вищого початкового училища, в якому він пропрацював до кінця 1917 р.

1917 р., грудень

Призначений інспектором вищого початкового залізничного училища на станції Крюків Південної залізниці і членом колегії Крюківського відділу народної освіти.

1919 р., серпень

Після заняття Крюкова білогвардійцями Антон Семенович переїздить до Полтави.

З 9 вересня 1919 р. по 3 вересня 1920 р.

Завідує 2-м початковим міським училищем у м. Полтаві.

1919 - 1920 рр.

Обраний членом губернського правління спілки працівників освіти в м. Полтаві.

3 вересня 1920 р.

А.С.Макаренко приймає пропозицію Полтавського відділу народної освіти організувати і очолити колонію для безпритульних і неповнолітніх правопорушників.

З 3 вересня 1920 р. по 3 вересня 1928 р.

Завідує колонією імені М.Горького (ім'я М.Горького присвоєно колонії в 1921 році).

1921 р.

А.C.Макаренка обрано членом Полтавської міськради.

З 14 жовтня 1922 р. по 27 листопада 1922 р.

Навчається в Центральному інституті організаторів народної освіти Наркомосу РРФСР. Він залишив інститут, так як цього вимагали інтереси колонії імені М.Горького.

1923 р.

В 1923 р. в Полтавській газеті "Голос праці" з'явилася стаття Макаренка "Колонія імені Горького", а в другій книзі полтавського журналу "Новими стежками" - стаття "Досвід освітньої роботи в Полтавській трудовій колонії імені М.Горького".

1924 р., листопад

Закінчилось відновлення садиби Трепке, і колонія імені М. Горького, до цього часу розташована в двох місцях, об'єдналася на берегах Коломака. До літа 1925 р. в колонії було 140 вихованців - 130 хлопчиків і 10 дівчаток. У цьому ж році вирішується питання про створення комсомольської організації.

1925 р., липень

За ініціативою А. С.Макаренка зав'язується листування колоністів з великим російським письменником О.М.Горьким. Перший лист Антон Семенович Макаренко написав О.М.Горькому 8 липня 1925 р. О.М.Горький відповів А.С.Макаренку листом 19 липня 1925 р. Листування А.С.Макаренка з О.М.Горьким тривало до самої смерті О.М.Горького.

1925 р.

А.С.Макаренко приступає до роботи над «Педагогічною поемою».

1926 р.

А.С.Макаренко виступив з доповіддю "Організація виховання важкого дитинства" на Всеукраїнській конференції дитячих містечок. Доповідь справила велике враження на учасників зборів.

1926 р., 8 травня

А.С.Макаренко повідомляє в листі О.М.Горького про те, що «пристрасна боротьба за Куряж закінчилася ... Завтра з двома вихованцями виїжджаю в Куряж приймати колонію ... »« Дозвольте, - пише А.С.Макаренко, - в цей критичний і, можливо, найцікавіший момент у житті нашої колонії привітати Вас, від імені всієї колонії, і дякувати за ту енергію і бадьорість, яку дає нам одне Ваше ім'я, не кажучи вже про живе спілкування з Вами».

1926 р., 15 травня

Колонія імені М. Горького переведена в Куряж (8 км. від м. Харкова), в садибу, де містився дитячий будинок Всеукраїнської комісії допомоги дітям, розформований до приїзду колонії. 280 вихованців цього дитячого будинку увійшли до складу колонії.

1927 р., червень

А.С.Макаренко на запрошення ДПУ України бере участь в організації дитячої трудової комуни в селищі Новий Харків (передмістя Харкова). У жовтні цього ж року закінчується спорудження будівлі для комуни.

З 20 жовтня 1927 р. по 1 липня 1935 р.

А.С.Макаренко працює начальником Харківської трудової комуни імені Ф.Е.Дзержинського.

1927 р., 29 грудня

Відкриття трудової комуни імені Ф.Е.Дзержинського.

1927 - 1932 рр.

А.С.Макаренко працює над характеристиками типів і прототипів для «Педагогічної поеми».

1928 р., 14 березня.

Виступив з доповіддю «Основні положення організації виховного процесу в комуні імені Ф.Е.Дзержинського» на засіданні секції соціального виховання Науково-дослідного інституту педагогіки Наркомосу УРСР у м. Харкові. Прийнята резолюція засудила виховні методи Макаренка.

1928 р., 6 липня

О.М.Горький приїжджає в колонію, де гостює три дні, потім разом з групою колоністів 9 липня відвідує комуну імені Ф.Е.Дзержинського.

1928 р., 3 вересня

А.С.Макаренко змушений піти з посади завідувача колонією імені М. Горького. Він зосереджує свою педагогічну діяльність у трудовій комуні імені Ф.Е.Дзержинського.

1929 р.

О.М.Горький в статті «По Союзу Рад» описав свої враження від колонії і охарактеризував А.С.Макаренка як педагога нового типу. Стаття опублікована в журналі «Наші досягнення», М.-Л., Держвидав, 1929, кн. 2.

1930 р.

А.С.Макаренко написав (у співавторстві з М.Е.Фере) роботу «На гігантському фронті» (про радгосп «Гігант»). Брошура вийшла українською мовою.

1930 р.,
жовтень-листопад

Написана книга «Марш 30 року» (про життя комуни імені Ф.Е.Дзержинського).

1931 р.

Був розроблений попередній план великої книги «Досвід методики роботи дитячої трудової колонії».

1932 р.,
березень - квітень

Написана повість «ФД-1». У листі від 5 жовтня 1932 р. Макаренко повідомляє О.М.Горького: "У ДВХЛ прийнятий ... рукопис «ФД-1», великий нарис, аркушів на дванадцять». Рукопис зберігся не повністю.

1932 р.

А.С.Макаренко розпочав роботу над великою книгою «Досвід методики роботи дитячої трудової колонії». Були написані: передмова, три розділи вступу і глава «Організаційний період».

1932 р.

Видано книгу «Марш 30 року».

1932 р.

Для збірки до п'ятиріччя комуни імені Ф.Е.Дзержинського написана стаття «Педагоги знизують плечима» і підготовлені матеріали: «Один день комуни», «Перегорнуті сторінки» і «Конституція країни ФЕД». Збірка вийшла у відомчому виданні, м. Харків, 1932 р.

1932 р., грудень

А.С.Макаренка у зв'язку з п'ятиріччям комуни імені Ф.Е.Дзержинського за енергійну, віддану працю премійовано: колегією Державного політичного управління УРСР грамотою та іменним золотим годинником, правлінням трудкомуни - грамотою, значком і званням кращого ударника, а також грамотою Народного комісаріату освіти УРСР.

1933 р., 1 січня

А.С.Макаренко написав лист О.М.Горькому, в якому висловив подяку за лист від 17 грудня 1932 р. з відгуком про книгу «Марш 30 року »:« Ваш лист про мою книгу - найважливіша подія в моєму житті, до цих слів я нічого вже не можу додати, хіба тільки те, що я просто не розумію, як це можна мати таку велику душу, як у Вас ...»

1933 р., вересень

А.С.Макаренко закінчує першу частину «Педагогічної поеми» і передає її в Москві О.М.Горькому. 25 вересня 1933 р. О.М.Горький пише А.С.Макаренку з приводу першої частини «Педагогічної поеми»: «На мій погляд «Поема» дуже вдалася Вам. Не кажучи про значення її «сюжету», про найцікавіший матеріал, Ви зуміли вельми вдало опрацювати цей матеріал і знайшли вірний, живий, щирий тон розповіді, в якому гумор Ваш доречний, як найбільше. Мені здається, що рукопис не вимагає серйозної правки, тільки потрібно вказати поступовість кількісного зростання колоністів, а то про «командирів» говориться багато, але армії не видно. Рукопис треба видавати. Чи багато ще написано у Вас? Чи не можна першу частину закінчити рішенням переїзду в Куряж?».

1933 р.,
вересень - жовтень

А.С.Макаренко написав п'єсу «Мажор» і під псевдонімом Андрій Гальченко представив її на всесоюзний конкурс п'єс. Журі конкурсу п'єсу схвалило.

1933 р.

Вперше опублікована перша частина «Педагогічної поеми», альманах «Рік XVII», М.: «Радянська література», кн. 3.

1934 р., 7 березня

Написано лист О.М.Горькому, в якому йде мова з приводу першої частини «Педагогічної поеми»: «Спасибі Вам. Завдяки Вашій увазі, підтримці, а може навіть, і захисту моя «Педагогічна поема» побачила світ. Для мене вихід «Поеми» - найважливіша подія в житті». У липні 1934 р.О.М.Горький пише А.С.Макаренку: «...засмучений тим, що друга частина «Педагогічної поеми» Вашої «посувається повільно». Мені здається, що Ви недостатньо правильно оцінюєте значення цієї роботи, яка повинна виправдати і зміцнити Ваш метод виховання дітей. ... Переконливо прошу Вас - напружтеся і закінчуйте другу частину «Поеми». Наполягаю на цьому не тільки як літератор, а - з мотиву, викладеного вище».

1934 р., 1 червня

А.С.Макаренка прийнято в члени Союзу радянських письменників СРСР.

1934 р., серпень

Закінчена друга частина «Педагогічної поеми» і відправлена О.М.Горькому.

1934 р.

Написана стаття «Така наша історія», яка коротко викладає історію комуни імені Ф.Е.Дзержинського.

1934 р., 18 вересня

А.С.Макаренко написав лист О.М Горькому, в якому повідомляє з приводу другої частини «Педагогічної поеми»: «Я намагався викреслити все те, що кидається в очі, загалом викреслив більше двох друкованих аркушів, але як-небудь ґрунтовно переробити всю частину я вже тому не можу, що вся вона побудована за особливим принципом, який я вважаю правильним, але який, ймовірно, погано відобразив в своїй роботі над книгою».

1934 р.

Вийшла окремим виданням перша частина «Педагогічної поеми», М.: Вид-во «Художня література».

1934 р. (кінець).

Написана п'єса у трьох актах - «Ньютонові кільця». П'єса не опублікована.

1935 р., 26 січня

У листі до О.М.Горького А.С.Макаренко пише про третю частину «Педагогічної поеми»: «Почав третю частину«Педагогічної поеми», яку сподіваюся представити до альманаху сьомого. Дуже хочу, щоб третя частина вийшла найкращою, тому постараюся її закінчити раніше, щоб встигнути зробити виправлення, а може, навіть написати наново, якщо буде потрібно».

1935 р.

А.С.Макаренко обраний членом Дзержинської районної ради м.Харкова.

1935 р., 1 липня

Призначено помічником начальника відділу трудових колоній Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР і переїздить до Києва.

1935 р., вересень.

А.С.Макаренко закінчує роботу над рукописом «Педагогічної поеми». У листі до О.М.Горького пише: «Сьогодні авіапоштою вислав Вам третю частину «Педагогічної поеми». Не знаю, звичайно, якою вона вийшла, але писав її з великим хвилюванням».

1935 р., жовтень

Отримано від О.М.Горького лист, в якому він говорить про третю частину «Педагогічної поеми»: «Третя частина« Поеми» здається мені ще більш цінною, ніж перші дві. З великим хвилюванням читав сцену зустрічі горьківців з куряжцями, та і взагалі багато що диявольськи хвилювало ... Ну що ж? Вітаю Вас з гарною книгою, гаряче вітаю».

1935 р.

Написана «Методика організації виховного процесу».

1935 р.

Написана стаття «Народна освіта в СРСР».

1935 р.

Вперше опубліковані друга і третя частини «Педагогічної поеми». Альманах «Рік XVIII», М.: «Радянська література», кн. 5 і 8.

1935 р.

Опублікована п'єса А.С Макаренка «Мажор» під псевдонімом Андрій Гальченко, М.: Вид-во «Художня література».

1936 р., 11 лютого

А.С.Макаренко виступив в 2-й зразковій московській школі імені К. Є. Ворошилова на зборах учнів VIII, IX і X класів про «Педагогічну поему».

1936 р.

Виступ А.С.Макаренка на диспуті про «Педагогічну поему», організованому професорсько-викладацьким складом і студентами Московського обласного педагогічного інституту.

1936 р., травень

Виступ у Вищому комуністичному інституті освіти у зв'язку з обговоренням «Педагогічної поеми».

1936 р., 19 - 22 червня

А.С.Макаренко в перші дні після смерті О.М.Горького пише статті: «Максим Горький у моєму житті», «Мій перший учитель» і «Близький, рідний, незабутній».

1936 р., 27 липня

Зустріч А.С.Макаренка з читачами, письменниками і критиками у Будинку письменників (зараз Будинок літераторів) Союзу радянських письменників у Москві.

1936 р.

Вийшла окремим виданням третя частина «Педагогічної поеми», вид-во «Художня література», М.

1936 р.

А.С.Макаренко починає великий роман «Шляхи покоління». Він збирає також матеріал до «Книги для батьків» і починає писати повість «Прапори на баштах».

1936 р.

Написані статті: «Прекрасний пам'ятник», «Про особу та суспільство», «Радість творчої праці» та ін.

З 10 жовтня 1936 р. по січень 1937 р.

А.С.Макаренко, працюючи помічником начальника відділу трудових колоній НКВС УРСР, завідує (за сумісництвом) колонією в Броварах - передмісті Києва.

1937 р., лютий

Переїзд до Москви.

1937 р.

Написано цикл лекцій про виховання дітей у сім'ї.

1937 р.

А.С.Макаренко пише повість «Честь», закінчує «Книгу для батьків» (том 1-й), яку він написав у співавторстві зі своєю дружиною Г.С.Макаренко.

1937 р., 21 квітня

За дорученням лекційного бюро Московської обласної ради профспілок читає лекцію на тему «Художня література про виховання дітей».

1937 р.

Вийшла окремим виданням третя частина «Педагогічної поеми», М.: Вид-во «Художня література».

1937 р.

Вийшла «Педагогічна поема», останнє видання за життя А.С.Макаренко, три частини в одній книзі, вид-во «Художня література », М.

1937 р.

Опублікована «Книга для батьків», журнал «Червона новизна», М., № 7, 8, 9, 10. У цьому ж році «Книга для батьків» вийшла окремим виданням, вид-во «Художня література», М.

1937 р.

А.С.Макаренко діяльно співпрацює з газетами і журналами, пише і публікує нариси, оповідання, суспільно-політичні, педагогічні, публіцистичні та критичні статті: «Випадок у «Зірці», «Дитинство та література», «Радість нашого життя», «Нове життя», «Мета виховання», «Наше знамено», «Щастя», «Право автора», «Письменники - активні діячі радянської демократії», «Героїчна боротьба», «Товариська лабораторія», «Кілька годин на каналі», «В ці дні», «Шкідлива повість», «Сила радянського гуманізму», «Закономірна невдача», «Розповіді про просте життя», «Кочубей» Первенцева», «Хлопчик з Уржума», «На порозі третього десятиліття», «Я буду голосувати за тов. Булганіна і Гудова», «Про людські почуття», «Випадок з минулого», «Про теми для письменників», «Виборне право трудящих», «Чапаєв» Д.Фурманова», «Більше колективності», «Параска Микитівна Пічугіна», «Випадок в поході», «Гришка», а також оповідання «Поручик Яблонський» та статтю «Вибір професії», які були опубліковані після смерті автора.

1937-1938 рр.

Опублікована повість «Честь», журнал «Жовтень», 1937, кн. XI, XII; 1938, кн. I, V, VI.

1938 р., січень

А.С.Макаренко прочитав чотири лекції для відповідальних працівників Наркомосу РРФСР «Проблеми шкільного радянського виховання».

1938 р., 9 травня

Зустріч А.С.Макаренка з читачами на верстатозаводі імені С.Орджонікідзе, присвячена обговоренню «Книги для батьків».

1938 р., червень

А.С.Макаренко виступив в 2-й зразковій школі імені К. Є. Ворошилова в Москві на батьківських зборах у зв'язку з обговоренням «Книги для батьків».

1938 р., 11 липня

А.С.Макаренко проводить бесіду з початківцями письменниками на тему «Як створюється художній твір».

1938 р., 22 липня

На зборах батьків у редакції журналу «Суспільниця» А.С.Макаренко читає лекцію на тему «Сім'я та виховання дітей».

1938 р., 16 жовтня

Доповідь А.С.Макаренка на зборах вчителів Ленінграда і Ленінградської області. Стенограма була опублікована під назвою «Деякі висновки з мого педагогічного досвіду».

1938 р.

А.С.Макаренко закінчив повість «Прапори на баштах», пише літературний кіносценарій «Колоністи» (сценарій не закінчено).

1938 р.

Опублікована повість «Прапори на баштах» в журналі «Червона новизна» № 6, 7, 8.

1938 р., 18 жовтня

Виступає на зустрічі з читачами в Ленінградському Палаці культури імені С.М.Кірова, присвяченій повісті «Прапори на баштах».

1938 р., 20 жовтня

Доповідь А.С.Макаренка в Науково-практичному інституті спеціальних шкіл і дитячих будинків НКО РРФСР. Стенограма опублікована під назвою «Про мій досвід».

1938 р.

Написані та опубліковані оповідання, нариси, суспільно-політичні, педагогічні та інші статті: «Проблеми виховання в радянській школі», « Виховання характеру в школі», «У пошуках героя», «Виховне значення дитячої літератури», «Проти шаблону», «Радянські льотчиці», «Стиль дитячої літератури», «Розмова з читачем», «Бесіда з початківцями письменниками», «Лікар», «Симфонія Шуберта», «Премія», «Незабутня зустріч», а також розповіді, які були опубліковані після смерті автора: «Викладач словесності» та «Нові роки».

1939 р., 1 січня

Закінчено літературний кіносценарій для «Детфільму» - «Справжній характер».

1939 р., 29 січня

А.С.Макаренко написав «Відкритий лист Ф.Левіну» - відповідь на статтю Ф.Левіна про твір «Прапори на баштах». Лист опубліковано після смерті А.С.Макаренка.

1939 р., 1 лютого

Опубліковано Указ Президії Верховної Ради СРСР від 31 січня 1939 р. «Про відзначення радянських письменників». А.С.Макаренко нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

1939 р., 8 лютого

А.С.Макаренко виступив у Фрунзенському районному Будинку вчителя в Москві з доповіддю на тему «Виховання в сім'ї та школі».

1939 р., лютий

Написана стаття «Про комуністичну етику».

1939 р., 18 лютого

А.С.Макаренко виступив у Москві на святкуванні 20-річного ювілею школи № 1 Ярославської залізниці.

1939 р.

Написані й опубліковані статті, оповідання та рецензії: «Додому хочу», «Записки педагога», «Література і суспільство», «Велика нагорода», «Чекає велика робота над собою», а також стаття «Воля, мужність, цілеспрямованість», опублікована після смерті письменника.

1939 р., 1 березня

В лекторії Московського державного університету прочитав лекцію на тему «Про комуністичне виховання і поведінку».

1939 р., 9 березня

Виступив в Харківському педагогічному інституті. Стенограма опублікована під назвою «Мої педагогічні погляди».

1939 р., 13 березня

А.С.Макаренко приїхав до Будинку творчості Союзу радянських письменників СРСР у дачному селищі Голіцино Московської області, в 43-х км. від Москви, де він закінчив літературний кіносценарій «Відрядження».

1939 р., кінець березня

Закінчено для окремого видання повість «Прапори на баштах».

1939 р., 29 березня

Виступив в Москві на нараді вчителів Ярославської залізниці з доповіддю на тему «З досвіду роботи».

1939 р., 1 квітня

Антон Семенович Макаренко раптово помер на ст. Голіцино Білорусько-Балтійської залізниці у вагоні приміського поїзда. Він помер від тяжкої хвороби серця у віці 51 року. Похований у Москві на Новодівичому кладовищі.

Біографічні фотоматеріали

Документи біографічного характеру

Шкільний навчальний діафільм "А.С.Макаренко"
(Українська студія хронікально-документальних фільмів (1974 р.))


Завантажити діафільм

Документальний фільм "Антон Макаренко, учитель"
(Українська ордена "Знак Пошани" студія хронікально-документальних фільмів)

Завантажити фільм

На головну сторінку